Základné ustanovenia - všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.1. Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom. Stav vašej objednávky, prípadne iné informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok až piatok), od 10:00 do 17:00 hod. na tel. čisle 0910 601 020. K tovarom vám bude emailom doručená aj faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Zároveň vás chceme upozorniť, že uchovanie dokladu o kúpe je povinnosťou samotného spotrebiteľa nakoľko službu ako dodatočné doposielanie dokladov neposkytujeme.2. Ceny

Ceny uvedené v predajni e-shop Babeno.sk, platia pre nákup produktov prostredníctvom online obchodu. Cena sa týka samotného tovaru, nezahrňujú iné služby, ceny za dopravu a žiadne iné služby, pokiaľ niesú výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.3. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať e-mailom na obchod@babeno.sk. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy zákazník svoju objednávku stornoval. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.4. Platobné podmienky

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť osobne platbou v hotovosti príp. kartou v mieste prevádzky dodávateľa. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.
V našom internetovom obchode www.babeno.sk môžete platiť bankovým prevodom vopred.
V našom internetovom obchode www.babeno.sk môžete platiť dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru u kuriérnej služby alebo platobnou kartou pokiaľ vodič má terminál.
V našom internetovom obchode www.babeno.sk môžete využiť platobný modul - ComGate. Služba ComGate sa líši od iných platobných systémov tým, že umožňuje klientom platbu za tovar prostredníctvom platobných kariet bez nutnosti mať vedený bankový účet. ComGate akceptuje platobné karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
V našom e-shope máte možnosť nákupu na splátky cez splátkový systém Quatro. Pre viac informácií o nákupe na splátky klikni sem.5. Dodávka tovaru

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar s označením „na objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 21 dní, ak sa nedohodnú inak. Ak nie je pri tovare uvedená dodacia doba, zákazník má možnosť preveriť si dostupnosť tovaru telefonicky, alebo e-mailom ešte pred uskutočnením nákupu. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Ak je zásielka odoslaná predávajúcim prostredníctvom kuriérnej služby GLS, zákazník platí prepravné náklady v závislosti od ceny objednaného tovaru nasledovne.

Cena poštovného pre Slovensko je paušálne 3,50 €, nad 50 € je doprava ZDARMA. Iba v prípade ťažkého alebo rozmerného tovaru (nábytku, kočíku) je cena rátaná individuálne, podľa váhy objednaného tovaru.

Ak máte špecifické požiadavky na prepravu/dodanie zakúpeného tovaru, prosím napíšte ich po poznámky/komentára pri objednávaní. Doba dodania je spravidla do 48 hodín od odoslania. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky.

POZOR: Tovar do zahraničia nezasielame.

Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov, nezabudnúť si nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník nepreberie zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

V prípade záujmu o osobný odber tovaru v predajni Babeno, Sedmokrásková 7, 821 01 Bratislava, uveďte túto skutočnosť do poznámky pri objednávaní. Suma za poštovné Vám nebude účtovaná.

Osobný odber na predajni
Babeno, Sedmokrásková 7, 821 01 Bratislava

Výhody osobného odberu
- Tovar si môžete vyzdvihnúť hneď po overení a potvrdení dostupnosti tovaru (počas otvaracej doby : PO - PIA 10:00 - 18:00, SO 10:00 - 14:00 ).
- Nemusíte čakať na kuriéra.
- Za osobné vyzdvihnutie u nás nič nezaplatíte.
- Ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky ohľadnom zakúpeného tovaru.
Pri osobnom odbere - po telefonickom potvrdení naskladnenia tovaru, bude tovar pre zákazníka odložený a zákazník si môže tovar osobne prebrať v našej predajni počas otváracích hodín (PO-PIA 10:00-18:00, SO 10:00-14:00).

Predávajúci nenesie zodpovednosť
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou/kuriérskou službou
- za poškodenie zásielky zavinené poštou/kuriérskou spoločnosťou6. Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu prevádzky predávajúceho: Obchod Babeno, Sedmokrásková 7, 821 01 Bratislava, pričom tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný, vrátane správne vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, príslušenstva, záručného listu, návodu a originál dokladu o kúpe/faktúry. Zásielku pošlite doporučene a poistenú na adresu predajne, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia "na poštu" - nebude prevzatá. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Peniaze Vám budú vrátené po doložení všetkých potrebných dokladov. V prípade ak po vrátení časti objednávky, klesne zostatková hodnota objednávky pod 50€, bude zákazníkovi zaúčtované poštovné vo výške 3,50€. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka v SR a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

UPOZORNENIE!
V prípade, ak ste podnikateľom/právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť - Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás NEVZŤAHUJE.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
- pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, novín, časopisov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
- pri tovare zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Skrátená záruka
Pre tovar, ktorého životnosť je kratšia ako záruka, (napr. batérie) a podliehajú bežnému opotrebeniu používaním, pričom nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Pre batérie/akumulátory spravidla uvádza výrobca záruku 6 mesiacov. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na funkčnosť batérie/akumulátora a prípadný náhly úbytok kapacity pod normu bežného opotrebenia čo znamená, pokiaľ by sa jednalo o elektornicky vadnú batériu/akumulátor, tak je možné riešiť vadu v rámci 24 mesačnej záručnej lehoty.7. Ochrana osobných údajov

Viac o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.8. Ďalšie ustanovenia

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Mgr. Zuzana Rybanská – E-Mon s.r.o
Korešpondenčná adresa:
Komárnická 26, 821 03 Bratislava
IČO:50356674, DIČ: SK2120294022, Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 111938/B

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
inšpektorát SOI v Bratislave
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Zákony a predpisy:
Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný na porovnanie.

Súbory Cookie

Súbory cookie používame na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok zo sledovania našich webových stránok.
Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadením.

Viac informácií