Načítavam...

Blog

Úrady – čo všetko si budúca mamička musí vybaviť

2. decembra

Žiadosť o materské

Váš gynekológ vypíše tlačivo o nástupe na materskú dovolenku 6 resp. 8 týždňov pred plánovaným pôrodom. Následne toto tlačivo treba odovzdať na Vašej Sociálnej poisťovni, alebo Vášmu poslednému zamestnávateľovi.

Ak ste nezamestnaná, vzťahuje sa na Vás 8 mesačná ochranná lehota, čiže máte nárok na materské  aj v tomto prípade, pokiaľ spĺňate požiadavku nemocenského poistenia za posledné dva roky pred pôrodom a to v trvaní minimálne 270 dní.

Ďalším krokom je prehodnotenie výšky vášho nároku na materské, ktorá v súčasnosti činí 70% denného vymeriavacieho základu .

Prvú materskú dostanete asi v polovici nasledujúceho mesiaca.

 

Žiadosť o materské

Váš gynekológ vypíše tlačivo o nástupe na materskú dovolenku 6 resp. 8 týždňov pred plánovaným pôrodom. Následne toto tlačivo treba odovzdať na Vašej Sociálnej poisťovni, alebo Vášmu poslednému zamestnávateľovi.

Ak ste nezamestnaná, vzťahuje sa na Vás 8 mesačná ochranná lehota, čiže máte nárok na materské  aj v tomto prípade, pokiaľ spĺňate požiadavku nemocenského poistenia za posledné dva roky pred pôrodom a to v trvaní minimálne 270 dní.

Ďalším krokom je prehodnotenie výšky vášho nároku na materské, ktorá v súčasnosti činí 70% denného vymeriavacieho základu .

Prvú materskú dostanete asi v polovici nasledujúceho mesiaca.

 

Chcete dostávať tie najnovšie informácie z nášho obchodíku?