Načítavam...

Blog

Úrady – čo si musí mamička vybaviť po narodení bábätka

3. decembra

Ako prvé  musí mamička, resp. môže aj otecko vybaviť dieťatku rodný list, ktorý sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade v mieste trvalého pobytu mamičky. Je dobré mať niekoľko kópií, ktoré určite následne využijete.

Prihlásenie  dieťatka do zdravotnej poisťovne. Výber poisťovne je samozrejme na rodičoch. Poistné za malinké platí štát. Zdravotný preukaz treba vybaviť najneskôr do 60 dní od narodenia .

Samozrejme dieťa je do vtedy poistené, resp. mamička pri návšteve v zdravotníckom zariadení používa aj pre dieťa svoj preukaz zdravotnej poisťovne.

Je dobré, keď si mamička dohodne pediatra pre svoje dieťa ešte pred pôrodom. Po prepustení z pôrodnice by mal rodič do 24 hodín navštíviť jeho ambulanciu s prepúšťacou správou a dohodnúť si termín prvej návštevy.

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA na 1 dieťa je 829,86 Eur

Príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca jednorazovo a to po splnení náležitostí . Príspevok vypláca štát.

V prvom rade vyplýva tento nárok matke, ktorá dieťa porodila. Samozrejme, sú isté dôvody, kedy si môže nárokovať aj otec dieťaťa.

Oprávnená osoba si podáva písomnú žiadosť na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

POZOR! NÁROK ZANIKÁ UPLYNUTÍM 6 MESIACOV OD NARODENIA DIEŤATKA!

Podmienky pre vyplatenie tohto príspevku sú nasledovné:

 • trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky
 • uzavretie dohody s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • žiadne z detí matky nie je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov
 • mamička si nenárokovala vyplatenie od iného štátu, pokiaľ sa dieťa narodilo,  v zahraničí
 • príp. ak je mamička maloletá, musí mať súdom priznané rodičovské práva a povinnosti
 • budúca mamička sa musí pravidelne zúčastňovať gynekologických prehliadok až do pôrodu
 • mamička nesmie po pôrode opustiť zdravotnícke zariadenie v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby
 • dieťatko sa musí dožiť 28 dní

Prídavok na dieťa – 23,52 Eur

Prídavok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu, ale tiež prechodného pobytu oprávnenej osoby. Nárok plynie už v danom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

Je možné tiež požiadať o príspevok v sume 11,02 Eur mesačne, ale je potrebné splniť ďalšie podmienky. O tomto Vás bude informovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Daňový bonus

Poskytnutie daňového bonusu je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Daňový bonus je nutné si uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Tento bonus sa uplatňuje za každé vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti.

Nárok si môže uplatniť iba jeden z rodičov. Daňový bonus si môže uplatniť rodič len za mesiace, za ktoré boli splnené zákonné podmienky.

Dôchodkové poistenie a II. pilier

Vybavuje sa v Sociálnej poisťovni pri priehradke nemocenského poistenia. Treba odovzdať rodný list Vášho dieťatka. Potrebujete to aj  kvôli vyplácaniu materských dávok.

Najneskôr v deň skončenia výplaty materskej sa treba prihlásiť na dôchodkové poistenie, v tom prípade za vás poistné bude naďalej platiť štát. Budete k tomu potrebovať tlačivo – Registračný list fyzickej osoby, k tomu treba priložiť kópiu rodného listu dieťaťa a podať  v príslušnej sociálnej poisťovni.

V prípade, ak ste sporiteľom v II. pilieri , štát bude za Vás platiť aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Toto si môžete uplatniť aj  v prípade, ak nemáte nárok na materské dávky. Aj v tomto prípade za Vás bude štát poistné na dôchodkové poistenie platiť .

 

Ako prvé  musí mamička, resp. môže aj otecko vybaviť dieťatku rodný list, ktorý sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade v mieste trvalého pobytu mamičky. Je dobré mať niekoľko kópií, ktoré určite následne využijete.

Prihlásenie  dieťatka do zdravotnej poisťovne. Výber poisťovne je samozrejme na rodičoch. Poistné za malinké platí štát. Zdravotný preukaz treba vybaviť najneskôr do 60 dní od narodenia .

Samozrejme dieťa je do vtedy poistené, resp. mamička pri návšteve v zdravotníckom zariadení používa aj pre dieťa svoj preukaz zdravotnej poisťovne.

Je dobré, keď si mamička dohodne pediatra pre svoje dieťa ešte pred pôrodom. Po prepustení z pôrodnice by mal rodič do 24 hodín navštíviť jeho ambulanciu s prepúšťacou správou a dohodnúť si termín prvej návštevy.

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA na 1 dieťa je 829,86 Eur

Príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca jednorazovo a to po splnení náležitostí . Príspevok vypláca štát.

V prvom rade vyplýva tento nárok matke, ktorá dieťa porodila. Samozrejme, sú isté dôvody, kedy si môže nárokovať aj otec dieťaťa.

Oprávnená osoba si podáva písomnú žiadosť na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

POZOR! NÁROK ZANIKÁ UPLYNUTÍM 6 MESIACOV OD NARODENIA DIEŤATKA!

Podmienky pre vyplatenie tohto príspevku sú nasledovné:

 • trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky
 • uzavretie dohody s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • žiadne z detí matky nie je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov
 • mamička si nenárokovala vyplatenie od iného štátu, pokiaľ sa dieťa narodilo,  v zahraničí
 • príp. ak je mamička maloletá, musí mať súdom priznané rodičovské práva a povinnosti
 • budúca mamička sa musí pravidelne zúčastňovať gynekologických prehliadok až do pôrodu
 • mamička nesmie po pôrode opustiť zdravotnícke zariadenie v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby
 • dieťatko sa musí dožiť 28 dní

Prídavok na dieťa – 23,52 Eur

Prídavok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu, ale tiež prechodného pobytu oprávnenej osoby. Nárok plynie už v danom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

Je možné tiež požiadať o príspevok v sume 11,02 Eur mesačne, ale je potrebné splniť ďalšie podmienky. O tomto Vás bude informovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Daňový bonus

Poskytnutie daňového bonusu je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Daňový bonus je nutné si uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Tento bonus sa uplatňuje za každé vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti.

Nárok si môže uplatniť iba jeden z rodičov. Daňový bonus si môže uplatniť rodič len za mesiace, za ktoré boli splnené zákonné podmienky.

Dôchodkové poistenie a II. pilier

Vybavuje sa v Sociálnej poisťovni pri priehradke nemocenského poistenia. Treba odovzdať rodný list Vášho dieťatka. Potrebujete to aj  kvôli vyplácaniu materských dávok.

Najneskôr v deň skončenia výplaty materskej sa treba prihlásiť na dôchodkové poistenie, v tom prípade za vás poistné bude naďalej platiť štát. Budete k tomu potrebovať tlačivo – Registračný list fyzickej osoby, k tomu treba priložiť kópiu rodného listu dieťaťa a podať  v príslušnej sociálnej poisťovni.

V prípade, ak ste sporiteľom v II. pilieri , štát bude za Vás platiť aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Toto si môžete uplatniť aj  v prípade, ak nemáte nárok na materské dávky. Aj v tomto prípade za Vás bude štát poistné na dôchodkové poistenie platiť .

 

Chcete dostávať tie najnovšie informácie z nášho obchodíku?